Silnoproudé rozvody

Při realizaci jednotlivých zakázek klademe důraz a kvalitu provedených prací a dodávek tak abychom zajistili co nejlepší dostupné řešení jednotlivých požadavků našich zákazníků. Naši zaměstnanci prochází pravidelným školením a dodávané materiály jsou jen od prověřených dodavatelů.

 • Rozvody pro průmyslové objekty, výrobní a skladovací provozy, haly
  Provádíme dodávku a montáž silových rozvodů nízkého napětí, dodávka a montáž osvětlení, dodávka a montáž rozvaděčů NN, rozvodny NN, připojení průmyslových objektů na distribuční soustavu, kompenzace, záložní zdroje, venkovní osvětlení průmyslových objektů a hal, přesuny a přemístění technologií, revize elektrického zařízení
 • Rozvody pro kancelářské objekty, školy, obce
  Provádíme dodávku a montáž silových rozvodů nízkého napětí, dodávky a montáž osvětlení, demontáže staré elektroinstalace a osvětlení, opravy elektroinstalace, výměny světelných zdrojů, rozvaděče NN, revize elektrického zařízení
 • Rozvody pro bytovou výstavbu
  Dodávky a montáže silových rozvodů nízkého napětí, dodávka a montáže osvětlení, zapojení elektrických spotřebičů, elektrické vytápění, přepěťové ochrany, revize elektrického zařízení + el.spotřebičů
 • Bleskosvody a uzemnění
  Dodávka a montáž bleskosvodů, revize elektrického zařízení vč. revizní zprávy
 • Zpracování projektové dokumentace
  Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zpracování prováděcí projektové dokumentace, dokumentace skutečného provedení
 • Výstavba, montáž a servis veřejného osvětlení
  Provádíme výstavbu nového veřejného osvětlení, montáž a výměnu stávajícího veřejného osvětlení
 • Zpracování projektové dokumentace a realizace přípojek NN
  Zpracujeme projektovou dokumentaci pro přípojku NN, realizace přípojek NN, přeložky NN, provádíme PPN,
 • Měření a regulace

Slaboproudé rozvody

Již od vzniku naší společnosti provádíme dodávku a montáž elektronických zabezpečovacích systémů, kamerových systémů a strukturované kabeláže. Máme několikaleté zkušenosti s dodávkou a montáží těchto systémů a jednotlivé materiály odebíráme od prověřených dodavatelů.

 • EZS a strukturované kabeláže
  Provádíme dodávku a montáž elektronických zabezpečovacích systémů pro průmyslové objekty, skladovací haly, sportovní haly
 • EPS – Veškeré datové sítě CAT5,CAT6,CAT7
 • kamerové systémy
  Dodávka a montáž kamerových systémů, docházkové a přístupové systémy
 • Zabezpečovací systém EZS – Jablotron
 • návštěva objektu, zakreslení rizikových zón, posouzení možností zabezpečení a rizik
 • písemný návrh řešení včetně kalkulace
 • montáž, oživení a nastavení systému, funkční testy
 • spojení s pultem centrální ochrany
 • zaškolení uživatele, předání systému včetně dokumentace a záručních listů
 • nabídka na pravidelný servis
 • Inteligentní elektroinstalace –KNX Inteligentní elektroinstalace umožňuje kontrolovat objekt, z kteréhokoliv místa ve světě. Z tohoto důvodu inteligentní elektroinstalace právem patří k nejmodernějším technologií v oboru. Dům, ve kterém je nainstalována inteligentní elektroinstalace je možno ovládat na dálku a zároveň inteligentní elektroinstalace umožňuje automaticky řídit jeho provoz (ovládá žaluzie, reguluje topení, zavírá a otevírá okna, atd.) Inteligentní elektroinstalace také „umí" zhasnout světla a vypnout spotřebiče po odchodu, na které majitelé zapomněli. Je toho mnohem více co inteligentní elektroinstalace umožňuje. V neposledním případě inteligentní elektroinstalace dokáže také snižovat provozní náklady domácnosti a zvyšovat pohodlí bydlení.